Koncernkonsolidering

I Winfinans oprettes et moderselskab, hvortil der kan tilknyttes en række andre selvstændige regnskaber som datterselskaber.

De enkelte selskaber vil optræde som kostcentre i moderselskabet. Saldi overføres som posteringer fra datterselskaberne opsummeret pr. måned/konto/kostcenter i datterselskaberne. Konti i datterselskaberne kan mappes til konti i moderselskabet, således at moderselskabet f.eks. kan arbejde med en mindre detaljeret kontoplan.

Konsolidering kan foretages mellem selskaber, der arbejder med forskellige valuta. Saldi omregnes til moderselskabets valutakurser. Konsolidering kan foretages løbende og aktiveres fra moderselskabet.

 

Konsolidering henvender sig til koncerner eller kapitalkæder som har behov for løbende samlet oversigt over økonomien i flere underliggende selvstændige regnskaber.