Abonnementsfakturering

Periodeopkrævninger understøttes i Winfinans af gentagne ordre, der er stående ordrer som gentages ud fra en række brugerdefinerede kalendere.

Priser og tekster kan valgfrit fornyes, når ordrerne køres.

Der kan arbejdes med blokeringer og aflysning af bestemte leveringer frem i tid.

De udsendte fakturaer kan opkræves via Betalingsservice eller der kan tilknyttes en betalingskortløsning med trækningstilladelse (ticket-løsning).

 

Abonnementsfakturering understøtter administration af abonnementer, husleje, kontingenter og andre periodisk tilbagevendende faktureringer.