Lej Winfinans og få en pris uden ekstra overraskelser!

Alle priser indeholder leje af Winfinans database med backup, opdateringer og e-mail support.

 

Faktura
90,- pr. md

Dette er en bruger-adgang hvormed der kan oprettes fakturaer og følges med i eget regnskab, der varetages af din revisor/bogholder, som står for bogføringen i Winfinans.

SBO
190,- pr. md

Small Business Online
Max. 1 regnskab og helt op til 3.000 årlige posteringer er inkluderet.

Den komplette regnskabsløsning til dig, der gerne vil have glæde af Winfinans' automatiserings-funktioner og stadig sagtens kan klare regnskabet med færre en 3.000 årlige posteringer.

Regnskab
450,- pr. md

Inkl. 3 regnskaber og ubegrænset antal årlige posteringer.

Det rigtige valg, hvis der både skal laves regnskab for driftsselskab(er) og holdingselskab med samme reelle ejer, og der ikke er behov for avancerede tilvalg som lagerstyring og indkøbsfunktion m.m.

Handel
700,- pr. md

Inkl. 3 regnskaber og ubegrænset antal årlige posteringer.

Det rigtige valg, hvis der er mere avancerede behov. Her er lagerstyring og indkøbsfunktion inkluderet og der er flere muligheder for tilvalg og special programmering.

Produktion
890,- pr. md

Inkl. 3 regnskaber og ubegrænset antal årlige posteringer.

Det rigtige valg til produktionsvirksomheder. Abonnementet omfatter, udover de samme funktioner som Handel, også et produktionsmodul med styklister.

Ubegrænset antal posteringer

Alle Winfinans abonnementer, bortset fra Small Business Online, er med ubegrænset antal årlige posteringer, og dermed til en kendt pris uden dyre overraskelser.

Small Business Online abonnenter skal dog være opmærksom på, at en kontobevægelse i regnskabet ofte består af 3 posteringer, nemlig en postering på en indtægts-/udgiftskonto, en postering på en momskonto og en postering på en bankkonto eller en debitor-/kreditorsamlekonto. Derfor er grænsen heller ikke sat lavere end 3.000 årlige posteringer, da det er et antal, som rigtig mange kan klare sig med.

E-mail support

Skriv til vores support døgnet rundt - vi svarer tilbage til dig i vores åbningstid.

Med et e-mail support abonnement er du altid godt hjulpet, hvis du har brug for hjælp til dit Winfinans system. Vi besvarer mails med udførlig vejledning og ofte vedhæftet skærmbilleder for bedst muligt hjælp.

Bilagshåndtering

Bilag kan indlæses som UBL dokumenter, PDF-dokumenter, tekstdokumenter eller billeder. Hvis en kreditor, er i stand til at levere en faktura som UBL dokument, vil dette altid være at foretrække. Leverandørfakturaer sendt vedhæftet en mail, bilag importeret fra f.eks. Storebox eller billeder taget med en mobiltelefon, kan sendes som mail direkte til bogholderiet. Bilag modtaget på papir kan scannes på en dokumentscanner og via scan to mail sendes direkte til bogholderiet. 

Winfinans kan tolke informationer på bilag. Hvis Winfinans genkender et bilag, kan dette konteres automatisk. Dette kan spare en hel del indtastning. 

Bilag arkiveret i regnskabet erstatter bilagsmapperne, og bilag kan sendes elektronisk direkte til revisor/skat eller andre. 

 

Robot

Winfinans Robot kan tilvælges via Administrator brugeren under "min side", og koster ikke ekstra.

Robotten kan indstilles til en række forskellige funktioner, der afhjælper den daglige bogføring. Det er f.eks.

 - Bogfører indlæste bilag

 - Bogfører posteringer fra køb/salg

 - Danne ordre/faktura fra gentagende ordre (abonnementer)

 - funktioner tilkommer stadigvæk - følg med på vores FaceBook side

Gratis revisoradgang
Salg

Lav tilbud direkte i Winfinans og når et tilbud er accepteret af en kunde, kan det med et enkelt klik blive til en ordre. Gør derefter ordren til en faktura med et enkelt klik, når den er leveret, og lad Winfinans robotten automatisk sende den lukkede faktura for dig enten som en PDF vedhæftet en e-mail eller som en elektronisk faktura (OIOUBL/Peppol) uden at du behøver at foretage dig noget. 

Bogføring

Regnskabsføring i flere valutaer - også på samme debitor-/kreditorkonto.

Hjælpefunktioner der letter den daglige bogføring:

 - simulering

 - brug af forkortelser i stedet for kontonumre

 - lav hele posteringslinjer med én forkortelse

 - standardkladder til at lette større tilbagevendende posteringer, f.eks. kasseoptælling, momsafregning, lønbogføring etc.

 - modpostering af tidligere bogførte bilag med ét klik.

 - gentagelse af tidligere bogførte bilag med ét klik

Abonnement

I Winfinans kan der dannes gentagende ordrer f.eks. hver måned, styret af en indbygget kalender. Gentagne ordrer benyttes af mange til opkrævning af abonnementer, kontingenter, husleje, faste bidrag til fadderbørn m.m.

Budget

Der er mulighed for at arbejde med flere alternative budgetter. Og der kan budgetteres på kostcentre i flere dimensioner med valgfrit niveau for hver konto. Samtidig tilbydes der flere forskellige modeller for at opskrive tidligere års budget og indlægning af budgettal både som års-/månedstotaler eller som enkeltposter.

Rykkerfunktion

Winfinans arbejder med rykker 1-2-3 og derefter bliver kunden parkeret til manuel behandling (evt. inkasso). En kunde kan godt rykkes flere gange, idet alle tre rykkere kan gentages efter brugerdefinerede regler.

Hvis kunden betaler ældste regninger rykker denne rykkerrækkefølgen tilbage. Rykkere sendes normalt ud som mail, men kan godt printes og sendes pr. post.  Der også muligt at udskrive alle rykkere lokalt til en samlet PDF-fil, der kan arkiveres samlet til dokumentation ved inkassosager.

Import/eksport

Import af bilag, produkter, kontoplan og adresser foregår fra de enkelte moduler, hvor resultatet kan ses efterhånden som importen bygges op.

Mere komplekse importer kan importeres og tolkes af procedurer, hvoraf der findes en række standarder. Dette gælder f.eks. indlæsning fra betalingssystemer som debitorbetalinger - FI-kort/NETS/Dankort.

Indlæsning af bankkontoudtog og automatiseret bankkontoafstemning foretages for det meste direkte fra kladden under bilagsimport.

Aktiviteter

Der kan registreres aktiviteter på både kunder og leverandører. En aktivitet har en aktivitetsdato så der f.eks. kan dannes to-do-lister. 

Statistik

Både salgsstatistikmodulet og købsstatistikmodulet giver omfattende muligheder for at udtrække diverse statistikker over køb og salg.

Dimensionsregnskab
Med kostcentre kan man lave regnskaber og budgetter med op til 4 dimensioner.
Eksempler på kostcenter kunne være afdelinger, sager, projekter og medarbejdere.
Time-/sagsstyring

Med time-/sagsstyring er det muligt at registrere tid på projekter eller sager. Der kan dannes fakturaer udfra registreret tid.

Time-/sagsstyring koster 90,00 kr. ekskl. moms pr. måned.

Lagerstyring

Varer oprettes som ikke lagerførte, lagerførte eller serienummeret. Der kan arbejdes med batches og styles. For lagerførte varer kan kostpris beregnes ud fra FIFO, LIFO eller efter sidste salgsdag.

Seneste købspris gemmes for hver leverandør i leverandørens og regnskabets valuta. Der kan beregnes leverings-/produktionsforslag ud fra beholdning og igangværende ordrer op til en angivet dato.

 

Stregkodemodul

Winfinans stregkodescanner arbejder online ligesom Winfinans. Scanneren sender scannede oplysninger direkte op til serveren og kan derfor anvendes hvor som helst, der er adgang til internettet. Du kan derfor også anvende scanneren på et lager som ikke ligger på samme adresse som kontoret. Du kan scanne forbrug ind på ordrer fra en servicebil eller på byggepladsen. Du kan foretage bestillinger ude hos kunder ved f.eks. at scanne på kundens hylder. Du kan også låne din kunde en stregkodelæser. Med denne kan kunden lægge bestillinger ind direkte hos dig ved at scanne på sine egne hylder f.eks. i en butik eller en servicebil.

Applikationen på stregkodelæseren kan foretage lageroptælling, varemodtagelse, varebestilling og direkte salg.

Køb

Ved køb er det muligt at arbejde med forespørgelser, ordrer og fakturaer på samme måde som salg. Købsmodulet lagerfører varer med den faktiske indkøbte kostpris.

Der kan arbejdes med individuelle priser og leverandørvarenumre.

Produktion

Styklister i Winfinans oprettes i produktionssystemet. Der kan oprettes forskellige styklister til den samme vare. Når en produktion igangsættes kopieres stykliste til en produktionsordre. Denne kan tilrettes efter det faktiske forbrug ved produktionen. De involverede komponenter vil på lageret optræde som reserverede indtil produktionsordren lukkes og komponenterne trækkes på lageret. Der kan dannes produktionsordrer ud fra ordrebeholdningen på færdigvarer.

Mulige tilkøb til Winfinans

Faktura
SBO
Regnskab
Handel
Produktion
Ekstra brugere

Opret de ekstra brugere du har brug for - de koster 90 kr. ekskl. moms pr. måned. Adgange er personlige, og brugernavne og passwords må ikke gives videre. Revisoradgange er gratis. 

Ekstra regnskaber

I alle Winfinans abonnementer, undtaget Small Business Online, hvor det kun er ét regnskab, er det inkluderet at man kan føre op til 3 regnskaber, der dog skal alle regnskaber være ejet af den samme reelle ejer. Det giver mulighed for at have f.eks. et eller to datterselskaber og et holdingselskab i samme database.

Ekstra regnskaber koster 90,00 kr. ekskl. moms pr. måned.

CRM/kundestyring                   

Winfinans CRM er et selvstændigt modul, der ligger på  https://crm.winfinans.net . Programmet samler adgang til aktiviteter notater og oplysninger om tidligere salg i en overskuelig brugerflade beregnet til sælgeren i marken. Der kan oprettes en indkøbskurv for hver kunde, der indeholder de produkter kunden har vist interesse for. Hvis kunden køber, kan disse produkter overføres til en ordre i økonomisystemet. 

CRM/kundestyring koster 180,00 kr. ekskl. moms pr. måned.

Koncernregnskab/konsolidering

Et firma i Winfinans kan oprettes som et moderselskab. Dette firma kan trække balancer ind fra flere andre regnskaber og danne et samlet regnskab. Datterselskabernes periodetotaler vil ligge som posteringer i moderselskabet. Alt omregnes til moderselskabets valuta ud fra kursen i moderselskabet. Konsolideringen kan foretages løbende.

Koncernregnskab/konsolideringsmodul koster 180,00 kr. ekskl. moms pr. måned.

VM POS kasseintegration

Med integration til VM POS kasseløsninger registreres alt kassesalg automatisk i Winfinans til automatiseret lagertræk og bogføring af Winfinans robotten. Nye varer og prisændringer distribueres ligeledes automatisk til alle tilknyttede kasser og tilbudspriser kan styres fra centralt hold. Der er dermed fuldstændig styr på lageret eller lagrene, hvis man har flere butikker.

Løsningen er velegnet til både butikskæder og enkelt-butikker og fungerer fint sammen med webshopløsninger som man evt. deler lager med. Der er således ikke brug for manuel bogføring af kassesalg eller natlig synkronisering af priser og lagerbeholdning.

VENUE POS kasseintegration koster 90,00 kr. ekskl. moms pr. måned pr. kasseapparat for integrationen mellem VM POS Backoffice og et Winfinans regnskab.