Køb Winfinans og få en pris uden ekstra overraskelser!

Alle priser indeholder leje af database med backup, opdateringer og e-mail support.

 

Faktura
75,- pr. md

Dette er en bruger adgang. Databasen har din revisor/bogholder via Winfinans.
Se dit regnskab og lav faktura - men stå ikke selv for bogføringen.

SBO
165,- pr. md

(Small Business Online)
Antal posteringer: 3000. max. 1 regnskab.

Regnskab
390,- pr. md


Et godt valg hvis der ikke er behov for avancerede tilvalg

Handel
625,- pr. md

For de med mere avancerede behov. Her er lagerstyring inkl. og der er flere muligheder for tilvalg og special programmering.

Produktion
780,- pr. md

Vores største løsning. Indeholder samme som Handel samt produktionsmodul med styklister.

Ubegrænset antal posteringer

Winfinans abonnementer er med ubegrænset antal posteringer - derfor kender du prisen på forhånd.

Den eneste undtagelse er Winfinans Small Business Online.

E-mail support

Skriv til vores support døgnet rundt - vi svarer tilbage til dig i vores åbningstid.

Med et e-mail support abonnement er du altid godt hjulpet, hvis du har brug for hjælp til dit Winfinans system. Vi besvarer mails med udførlig vejledning og ofte vedhæftet skærmbilleder for bedst muligt hjælp.

Bilagshåndtering

Bilag kan indlæses som UBL dokumenter, pdf-dokumenter, tekst dokumenter eller billeder. Hvis en kreditor, er i stand til at levere en faktura som UBL dokument, vil dette altid være at foretrække. Leverandørfakturaer sendt vedhæftet en mail, bilag importeret fra fx Storebox eller billeder taget med en mobiltelefon, kan sendes som mail direkte til bogholderiet. Bilag modtaget på papir kan scannes på en dokumentscanner og via scan to mail sendes direkte til bogholderiet. 

Winfinans kan tolke informationer på bilag. Hvis Winfinans genkender et bilag, kan dette konteres automatisk. Dette kan spare en masse indtastning. 

Bilag arkiveret i regnskabet erstatter bilagsmapperne, og bilag kan sendes elektronisk direkte til revisor/skat eller andre. 

 

Robot

Winfinans Robot kan tilvælges via Administrator brugeren under "min side", og koster ikke ekstra.

Robotten kan indstilles til en række forskellige funktioner, der afhjælper den daglige bogføring. Det er f.eks.

 - Bogfører indlæste bilag

 - Bogfører posteringer fra køb/salg

 - Danne ordre/faktura fra gentagende ordre (abonnementer)

 - funktioner tilkommer stadigvæk - følg med på vores FaceBook side

Gratis revisoradgang
Salg

Dan tilbud direkte i programmet, og når et tilbud er accepteret af en kunde, kan det med et enkelt klik blive til en ordre. Dan derefter med et enkelt klik en faktura. Udskriv faktura, send som e-mail eller via OIO (elektronisk faktura). 

Bogføring

Regnskabsføring i flere valutaer - også på samme debitor-/kreditorkonto.

Hjælpefunktioner der letter den daglige bogføring:

 - Simulering

 - brug forkortelser i stedet for kontonumre

 - lav hele posteringslinjer med en forkortelse

 - standard kladder til at lette større tilbagevendende posteringer, fx kasseoptælling, momsafregning, lønbogføring etc.

 - modpostering af tidligere bogførte bilag med ét klik. 

Abonnement

I Winfinans kan der dannes en gentagende ordre fx hver måned. Det styres via en indbygget kalender.

Budget

Der er mulighed for at arbejde med flere alternative budgetter. Der kan budgetteres på kostcentre i flere dimensioner med valgfrit niveau for hver konto. Der findes forskellige modeller for at opskrive tidligere års budget og indlægning af budgettal som års-/månedstotaler eller enkeltposter.

Rykkerfunktion

Winfinans arbejder med rykker 1-2-3 og derefter bliver kunden parkeret til manuel bahandling (evt. incasso). En kunde kan godt rykkes flere gange idet alle tre rykkere kan gentages efter brugerdefinerede regler.

Hvis kunden betaler ældste regninger rykker denne til rykkerrækkefølgen tilbage. Rykkere sendes normalt ud som mail, men kan godt printes og sendes pr. post.  Der også muligt at udskrive alle rykkere lokalt til en samlet pdf-fil, der kan arkiveres samlet til dokumentation ved inkassosager.

Import/eksport

Import af bilag, produkter, kontoplan og adresser foregår fra de enkelte moduler, hvor resultatet kan ses efterhånden som importen bygges op.

Mere komplekse importer kan importeres og tolkes af procedurer, hvoraf der findes en række standard. Dette gælder fx indlæsning fra betalingssystemer som debitorbetalinger - FI-kort/NETS/Dankort.

Indlæsning af bankkontoudtog og automatiseret bankkontoafstemning foretages for det meste direkte fra kladden under bilagsimport.

Aktiviteter

Du kan registrere aktiviteter på dine kunder. En aktivitet har en aktivitetsdato så der fx kan dannes to do-lister. 

Statistik

Salg og køb

Dimensionsregnskab
Med kostcentre kan man lave regnskaber og budgetter med op til 4 dimensioner.
Eksempler på kostcenter kunne være afdelinger, sager, projekter og medarbejdere.
Time-/sagsstyring

Med time-/sagsstyring er det muligt at registrere tid på projekter eller sager. Der kan dannes fakturaer udfra registreret tid.

Time-/sagsstyring koster 75,00 kr. ekskl. moms pr. måned.

Lagerstyring

Varer oprettes som ikke lagerførte, lagerførte eller serienummeret. Der kan arbejdes med batches og styles. For lagerførte varer kan kostpris beregnes ud fra FIFO, LIFO eller efter sidste salgsdag.

Seneste købspris gemmes for hver leverandør i leverandørens og regnskabets valuta. Der kan beregnes leverings-/produktionsforslag ud fra beholdning og igangværende ordrer op til en angivet dato.

 

Stregkodemodul

Winfinans stregkodescanner arbejder online ligesom Winfinans. Scanneren sender scannede oplysninger direkte op til serveren og kan derfor anvendes hvor som helst, der er adgang til internettet. Du kan derfor også anvende scanneren på et lager som ikke ligger på samme adresse som kontoret. Du kan scanne forbrug ind på ordrer fra en servicebil eller på byggepladsen. Du kan foretage bestillinger ude hos kunder ved fx at scanne på kundens hylder. Du kan også låne din kunde en stregkodelæser. Med denne kan kunden lægge bestillinger ind direkte hos dig ved at scanne på sine egne hylder fx i en butik eller en servicebil.

Applikationen på stregkodelæseren kan foretage lageroptælling, modtagelse, varebestilling og direkte salg.

Køb

Ved køb er det muligt at arbejde med forespørgelse, ordre og faktura på samme måde som salg. Købsmodulet lagerfører varer med den faktiske indkøbte kostpris.

Der kan arbejdes med individulle priser og leverandørvarenumre. 

Produktion

Styklister i Winfinans oprettes i produktionssystemet. Der kan oprettes forskellige styklister til den samme vare. Når en produktion igangsættes kopieres til stykliste til en produktionsordre. Denne kan tilrettes efter det faktiske forbrug ved produktionen. De involverede komponenter vil på lageret optræde som reserverede indtil produktionsordren lukkes og komponenterne trækkes på lageret. Der kan dannes produktionsordrer ud fra ordrebeholdningen på færdigvarer.

Mulige tilkøb til Winfinans

Faktura
SBO
Regnskab
Handel
Produktion
Ekstra brugere

Opret de ekstra brugere du har brug for - de koster 75 kr. ekskl. moms pr. måned. Adgange er personlige, og brugernavne og passwords må ikke gives videre. Revisoradgange er gratis. 

Ekstra regnskaber

Der er ret til 3 regnskaber i Winfinans undtaget Small Business Online. Dog skal alle regnskaber være ejet af den samme ejer. Det giver mulighed for at have et datterselskab og holdingselskab i samme database.

Ekstra regnskaber koster 80,00 kr. ekskl. moms pr. måned.

CRM/kundestyring                   

Winfinans CRM er et selvstændigt modul, der ligger på  http://crm.winfinans.dk . Programmet samler adgang til aktiviteter notater og oplysninger om tidligere salg i en overskuelig brugerflade beregnet til sælgeren i marken. Der kan oprettes en indkøbskurv for hver kunde, der indeholder de produkter kunden har vist interesse for. Hvis kunden køber, kan disse produkter overføres til en ordre i økonomisystemet. 

CRM/kundestyring koster 155,00 kr. ekskl. moms pr. måned.

Konsolidering

Et firma i Winfinans kan oprettes som et moderselskab. Dette firma kan trække balancer ind fra flere andre regnskaber og danne et samlet regnskab. Datterselskabernes periodetotaler vil ligge som posteringer i moderselskabet. Alt omregnes til moderselskabets valuta ud fra kursen i moderselskabet. Konsolideringen kan foretages løbende.

Konsolidering koster 155,00 kr. ekskl. moms pr. måned.

VENUE POS kasseintegration

Med integration til VENUE POS kasseløsninger registreres alt kassesalg automatisk i Winfinans til automatiseret lagertræk og bogføring af Winfinans robotten. Nye varer og prisændringer distribueres ligeledes automatisk til alle tilknyttede kasser og tilbud kan styres fra centralt hold. Der er dermed fuldstændig styr på lageret eller lagrene, hvis man har flere butikker.

Løsningen er velegnet til både butikskæder og enkelt butikker og fungerer fint sammen med webshopløsninger - også med delt lager. Der er således ikke brug for manuel bogføring af salg eller natlig synkronisering af priser og lagerbeholdning.

VENUE POS kasseintegration koster 599,00 kr. ekskl. moms pr. måned.